TYPISKE PROJEKTER

Vi har som konsulenter erfaring med en række forskellige typer opgaver. De spænder fra komplette kundeorienterede transformationer til enkeltstående projekter inden for optimering af kundeoplevelser (CX) eller udvikling og måling af Net Promoter Score (NPS). Vi løser også mindre opgaver som analyser, workshops, valg af software, ledersparring, træning og NPS certificering. Her er de typer af projekter vi oftest gennemfører eller anvender som moduler i større transformationsprogrammer.

Vil din virksomhed arbejde struktureret med at øge kundernes loyalitet og medarbejdernes engagement baseret på fakta?
Så kan Customer Experience Office udvikle og implementere et komplet setup, som svarer til jeres ambitioner og budget samt interne ressourcer og kompetencer. En løsning som tilrettes virksomhedens eksisterende organisatoriske og tekniske landskab. Processen kan omfatte elementer som:

 • Ambitionsafklaring og ledelsesforankring
 • Målgruppedefinition og scoping
 • Valg af transaktions- eller relationsbaserede kundemålinger
 • Overordnet analyse- og survey-design for NPS
 • Overordnet analyse- og survey-design for eNPS (medarbejdermålinger)
 • Proces- og IT-design
 • Valg af softwareløsning og leverandør
 • CRM integration
 • Organisatorisk mobilisering (holdninger, kompetencer og værktøjer)
 • Træning af ledere og medarbejdere i service recovery og kundefeedback loops
 • Løbende dataindsamling og Respons Optimering
 • Analyse af kunde- og medarbejderdata ved brug af tekstanalyser og Artificial Intelligence (AI)
 • Løbende afrapportering i rollespecifikke dashboards
 • Drift og ledelse af de tværgående processer for kundefeedback loops
 • Kundeorienteret og faktabaseret ledelses-, kompetence- og organisationsudvikling

Hvordan kommer man fra at måle kundernes tilfredshed til at øge deres loyalitet (fra NPS til realiseret kundefastholdelse, share of wallet og ambassadøreffekt)? Vi kan hjælpe din virksomhed med at analysere status og identificere og udvikle aktiviteter, der skaber forretningsmæssige resultater. Fra eventuelt lavthængende frugter til mere komplekse opgaver, som at implementere kundernes feedback i jeres innovationsprocesser.

 • Strategisk afklaring og forankring
 • Rapportering og KPI-setting
 • Organisatorisk mobilisering
 • Udvikling af en kundeorienteret kultur
 • Kundedrevet innovation
 • Værditilbudsudvikling
 • On-site og on-line NPS træning og certificering
 • Implementering af NPS- og kundetilfredshedsmålinger